Ženy a muži nie sú si rovní ani v kríze

Pravda, 25.5.2012 / Hospodárska kríza posilnila diskriminačné praktiky voči ženám. Ženy sú totiž ochotnejšie pracovať v neistých podmienkach za menší plat a bez sociálneho zabezpečenia, čo zamestnávatelia zneužívajú. Tlak na zabezpečenie príjmov v domácnosti tiež spôsobuje, že najmä ženy sa rozhodnú prijať prácu pod úrovňou ich vzdelania a kvalifikácie. Čítajte viac

Diskusia v Café Europa: Európske ženy potrebujú kvóty

Termíny a miesta diskusií, diskutéri:
Košice: 16.04.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72, Peter Schutz (novinár a politický komentátor), Monika Bosá (vysokoškolská pedagogička, filozofka, aktivistka), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie)
Nitra: 19.04.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6, Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista), Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR), Juraj Hrabko (moderátor diskusie)
Banská Bystrica: 23.04.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54, Sylvia Porubänová (sociologička), Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie)
Trenčín: 26.04.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6, Sylvia Porubänová (sociologička), Martin Hanus (novinár), Juraj Hrabko (moderátor diskusie)
Bratislava: 30.04.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3, Martin Hanus (novinár), Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR), Braňo Dobšinský (moderátor diskusie)
viac tu

By admin Posted in EWL

Informačné technológie sa netýkajú len mužov

Informačné technológie sa netýkajú len mužov, investovať do rozvoja zručností je dnes nevyhnutnosť pre každého, tvrdí Microsoft. V spoločnosti Microsoft Slovakia sa pri príležitosti Európskeho týždňa počítačových zručností stretlo vyše 50 žiačok stredných škôl na podujatí DigiGirlz, ktorého cieľom bolo ukázať, že práca v IT nie je len pre mužov. Viac tu

Využití plného potenciálu žen v české ekonomice

Spločnosť McKinsey predstavila správu o nevyužitom potenciále žien aj v Českej republike: “Ženy představují v českém byznysu nevyužitýpotenciál. Lze doložit, že větší zapojení žen do ekonomické aktivity může podpořit hospodářský růst a zlepšit výkonnost společností.

Ve srovnání 12 významných zemí patří Česká republika se čtyřprocentním zastoupením žen v představenstvech do nejnižšího kvartilu. Nízký podíl žen v představenstvech je však jen výsledkem jejich nízkého zastoupení napříč jednotlivými úrovněmi řízení.

Společnosti s nejlepšími výsledky genderové diverzity jako o vzorech, mají několik společných rysů. Především mají povědomí o typech překážek, jimž ženy čelí v organizacích a pak důslednou implementaci komplexního souboru opatření na podporu genderové diverzity, vybraných podle potřeb konkrétní společnosti.” Viac tu

Ženy sú morálnejšie ako muži

LONDÝN, BRATISLAVA. Britský profesor filozofie Roger Steare pred štyrmi rokmi vytvoril test „Morálnej DNA“. Na otázky typu: Považujú vás ľudia za ohľaduplných, morálnych, čestných či starostlivých, odpovedalo šesťdesiattisíc ľudí z dvesto krajín.

Test mal určiť, či sú ľudia morálni. Výsledky podľa neho ukázali, že ženy sú morálnejšie ako muži.

Čítajte viac: http://veda.sme.sk/c/6340251/zeny-su-moralnejsie-ako-muzi.html#ixzz1sErtvBei

Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011

Správa o pokroku dosiahnutom v roku 2011 v rovnosti žien a mužov je súčasťou širšej Správy Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v minulom roku [214 KB].  Správa zdôrazňuje hlavný vývoj ako na národnej tak na európskej úrovni v piatich kľúčových oblastiach rámcovej stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie 2010-2015, a to menovite: hospodárstva, rovnakého odmeňovania, rozhodovania, rodovo podmieneného násilia a rodovej rovnosti pohlaví mimo EÚ . Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011 je k dispozícíí v anglickom jazyku.

 

Nahé feministky protestovali na veži kyjevskej katedrály

Sme, 10.402012, KYJEV. Feministky s odhalenými prsiami protestovali na veži slávnej Sofijskej katedrály v Kyjeve proti plánom na sprísnenie zákazu interrupcií.

Päť žien zo známej skupiny Femen malo, okrem iného, so sebou plagát s nemeckým nápisom “deti, kostol, kuchyňa”. Plagát zdvihli dovysoka a rozozvučali zvony. Čítajte viac tu

30. marec – Deň rovnosti v odmeňovaní

30. marca 2012 si budeme prvý krát pripomínať na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum zvýrazňuje, že ženy musia pracovať na Slovensku o 3 mesiace dlhšie ako muži aby zarobili rovnakú mzdu za rok. Pri výpočte sme vychádzali z rodového mzdového rozdielu 20,7% (Eurostat, údaj za rok 2010). Viac infomácií na stránke: www.equalpay.sk

Ženy musia robiť o tri mesiace dlhšie na plat, aký majú muži

BRATISLAVA 30. marca (WEBNOVINY) – Na Slovensku si v piatok po prvýkrát pripomíname Deň v rovnosti odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ktorým sa má táto problematika dostať do povedomia verejnosti, pretože aj napriek všetkej prijatej legislatíve určenej na vykorenenie tohto problému, nerovnosť medzi rodmi neustále trápi členské krajiny EÚ, vrátane Slovenska.  V tejto súvislosti sa na Zastupiteľstve Európskej komisie na Slovensku uskutočnila tlačová beseda poukazujúcu práve na problém rodovej nerovnosti vyúsťujúcej aj do rodovej mzdovej nerovnosti. viac tu

Verejná konzultácia EÚ: Nevyvážené zastúpenie žien a mužov v predstavenstvách spoločností v EÚ

Európska komisia v súlade so svojím Pracovným programom na rok 2012[1] zvažuje začatie legislatívnej iniciatívy zameranej na zlepšenie vyváženého zastúpenia žien a mužov v predstavenstvách spoločností kótovaných na burzách cenných papierov.

Na základe správy o  pokroku „Women in economic decision-making in the EU (Ženy v ekonomickom rozhodovacom procese v EÚ)“, ktorú predložila podpredsedníčka Viviane Redingová 5. marca 2012, Komisia začína verejnú konzultáciu so zainteresovanými stranami o opatreniach, ktoré je možné v tejto súvislosti prijať.

Čítať ďalej

Okrúhly stôl “Bližšie k Európe”

23. marca sa z iniciatívy Žesnekj loby Slovenska uskutočnil okrúhly stôl pod názvom BLižšie k Európe, na ktorom sa stretli zástupkyne ŽLS a jej organizácií s poslankyňou Európskeho parlamentu Edit Bauer, riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Iľgou Pietruchovou a ďalšími zástupkyňami odboru.

Čítať ďalej

Rozdělování peněz z EU na podporu rovných šancí prý není transparentní

Praha – Česká ženská lobby nesouhlasí s principem rozdělování financí z Evropského sociálního fondu na podporu rovných příležitostí na trhu práce. V otevřeném dopise tak žádají ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09), aby vysvětlil, proč rozdělování peněz není transparentní. Lobby zastřešuje 21 organizací, které prosazují rovné šance pro ženy a muže a lidská práva. Otevřený dopis adresovala i premiérovi, ministrům financí a pro místní rozvoj a zastoupení Evropské komise v ČR.viac tu

Mimoriadny úspech K. Neveďalovej pri schvaľovaní Správy o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2011

Európsky parlament prijal v utorok 13.marca na plenárnom zasadaní v Štrasburgu Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii za rok 2011.  Poslankyňa Katarína Neveďalová bola tieňovou spravodajkyňou za skupinu Socialistov a demokratov (S&D).
Pre skupinu bola správa mimoriadnym úspechom, nakoľko sa ju podarilo odhlasovať s väčšinou pozmeňovacích návrhov zapracovaných Neveďalovou. Správa zhŕňa hlavné príčiny nerovnosti mužov a žien a navrhuje aj konkrétne kroky, ktoré by mali pomôcť tento stav odstrániť. Jedným z najdôležitejších bodov správy je opakované potvrdenie vôle Európskeho parlamentu o presadení kvót pre účasť žien v predstavenstve spoločností a na vedúcich alebo rozhodovacích pozíciách: do roku 2015 by mali ženy tvoriť 30% predstavenstiev týchto spoločností a do roku 2020 by to malo byť 40%.viac tu

Finančná poradkyňa zarobí o tretinu menej ako finančný poradca

Ženy zarábajú o 20% menej ako muži. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na trhu práce od začiatku, ako ľudia vstupujú na pracovný trh. Rozdiely sa postupne zväčšujú a najvýraznejšie sú po tridsiatke. Rozdiely opäť klesajú po štyridsiatke.

Ženy v správnych radách v Európe? – Od slimačieho tempa k obrovskému skoku

Správu s názvom “Ženy  v správnych radách v Európe? – Od slimačieho tempa k obrovskému skoku” zverejnila Európske ženská loby 29.2.2012. Správa reaguje na súčasnú diskusiu a dokumentuje pokrok v desiatich európskych krajinách. Poskytuje ucelený prehľad opatrení prijatých v posledných rokoch na národnej úrovni s cieľom zvýšiť zastúpenie žien v správnych radách.  Na základe analýzy toho, čo už bolo vykonané, správa navrhuje, ako by právne predpisy a iné politiky môže byť účinnejšie – a to ako na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť: NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty (2011/2285(INI))

Spravodajkyňa: Edit Bauer

Sociologička Sylvia Porubänová o ženách v politike

Zdroj:TA3. Je zastúpenie žien v politike dostatočné alebo naopak ich je málo ? Štandardne najviac ich je v škandinávskych krajinách, po prvý raz v histórii sme ale aj my mali ženu na čele vlády. V novom parlamernte zasadne žien 24, čo je menej ako v uplynulom volebnom období.

Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/11609/host-v-studiu-sociologicka-sylvia-porubanova-o-zenach-v-politike.html